Integritetspolicy

För att jag ska få lov att spara dina uppgifter (namn, adress, e-post) behöver jag berätta några saker för dig:

Dina rättigheter

Nu blir det riktigt torrt och tråkigt, men det är nödvändigt.

  • Du kan få en kopia av de personuppgifter som jag har om dig. (Med det avses bara de personuppgifter du lämnat via webbsidan. Känner jag dig sedan innan så kommer jag inte orka skriva ner din livshistoria.)
  • Du har rätten att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.
  • Du kan begära att jag ska radera din information. (Men då kan jag inte skicka boken till dig!)
  • Du har alltid rätten att göra invändningar om min hantering av dina personuppgifter. Kontakta mig i så fall på sanne@elsinorien.se.
  • Om du anser att jag behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Datainspektionen. Här kan du kontakta Datainspektionen om du har klagomål.
  • Du har också rätten att göra en anmälan till Datainspektionen.