Förbjudna böcker

1973, alltså för 50 år sedan, publicerades Bröderna Lejonhjärta för första gången. Men i dåtida Tjeckoslovakien var boken förbjuden och publicerades officiellt först 1992. Anledningen till förbudet var att de styrande var rädda att boken skulle inspirera befolkningen till att göra uppror mot makten.

Det kan man ju förstå. Det klassiska Jonatan Lejonhjärta-citatet används ofta just för att man ska våga göra den sortens viktiga saker:

“Men då sa Jonatan att det fanns saker som man måste göra, även om det var farligt. ’Varför då’, undrade jag. ’Annars är man ingen människa utan bara en liten lort’, sa Jonatan.”

Den här veckan är det Banned Books Week Sverige 2023. Bröderna Lejonhjärta är en av sex böcker som det fokuseras lite extra på.

Som författare tänker jag att på ett sätt måste det vara den största framgång man kan uppnå: att någon tycker att det man skrivit är så farligt att de förbjuder det. Det krävs både förmåga att formulera sig väl och stort mod.→ Läs resten av inlägget!