Älskade bibliotek

⚪️Idag är det Circular Monday. Och därför vill jag passa på att lyfta biblioteken!📚

Målet med Circular Monday är att vi ska konsumera mer cirkulärt istället för linjärt. Alltså, istället för att köpa, slita och slänga så ska det vi konsumerar användas fler gånger på vägen och förhoppningsvis aldrig bli sopor. Det handlar om att om möjligt hyra eller låna istället för att köpa, om att laga saker som går sönder istället för att slänga, att sälja vidare det man själv inte längre behöver, och så vidare.

Och i detta sammanhang är ju bibliotek alldeles fantastiska!

📚Ett enda exemplar av en biblioteksbok kan läsas av många människor
📚Biblioteksboken tar bara plats hemma hos dig så länge du lånar den – vilket är en stor skillnad mot om du skulle köpa alla böckerna
📚När biblioteket tycker att boken har gjort sina biblioteksår så säljs den sannolikt billigt på gallringsutförsäljning och kan glädja någon som annars inte skulle ha råd att köpa böcker
📚Och så är det himla fint att vi som samhälle har saker tillsammans! För så är det ju med bibliotek.

Och jag som författare? Ja, en såld bok är en såld bok, även om den blir såld till ett bibliotek. För den som skrivit populära böcker om lånas ut mycket så tillkommer dessutom biblioteksersättning (men så poppis är inte mina böcker).

Du som läsare kan dessutom påverka vilka böcker biblioteket köper in. De allra flesta bibliotek har möjlighet för sina ”kunder” att lämna inköpsförslag, ofta genom att du loggar in på bibliotekets webb och fyller i ett formulär.→ Läs resten av inlägget!