Mammorna i mina böcker

Imorgon är det mors dag. Och jag tycker att det är dags att lyfta fram mammorna i våra böcker.* Mammorna är ju källan till så mycket!

I mina böcker finns det många mammor. Några av de som nämns vid namn ser du i reelen. Det finns fler som nämns vid namn, och det finns ytterligare andra som bara nämns som någons mamma eller med någon annan titel eller liknande.

Huruvida någon benämns med namn eller inte säger egentligen inte så mycket om deras betydelse utan mer om från vilken vinkel de dyker upp i berättelsen. Mammor finns ofta med som en viktig del i atmosfär, stämning, kulturen i en familj, och är en stor del av den miljö deras barn växer upp i. Ona, som nämns i filmen nedan, finns med redan tidigt i första boken om Elsinorien (Lysande klot tvenne) men nämns inte vid namn förrän i andra boken (Knutar och band).

I mina böcker träffar vi på mammor som leder kamper, ofrivilliga mammor, mammor som har makten, mammor som är döda, och många andra mammor. En del får vi lära känna närmre. En del blir mammor först efter att vi redan lärt känna dem.

Du som skriver: Vill du berätta om någon eller några mammor i dina böcker eller manus?
Du som läser: Har du någon favoritmamma från någon bok?

@forfattarsanne

Imorgon är det mors dag. Och jag tycker att det är dags att lyfta fram mammorna i våra böcker. Mammorna är ju källan till så mycket! I mina böcker finns det många mammor.

Läs resten av inlägget!