Klimatpolitiska rådet sågar regeringens klimatpolitik

Bryr du dig om klimatet? (Klart du gör!) Är du intresserad av kopplingen politik och klimat? (Förmodligen.) Vill du få en genomgång av den nuvarande regeringens klimatpolitik påverkar möjligheten att nå klimatmålen?

Då ska du titta på Klimatpolitiska rådets presentation av sin nya rapport. Den sändes tidigare idag men finns inspelad och kan ses i efterhand, här:

www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2024/

Ett utmärkt exempel på hur man kan kritisera effektivt men snyggt med hjälp av bra ordval. Alltså väldigt intressant även för dig som är intresserad av språk, retorik och formuleringar.

Hela inspelningen är en och en halv timme, men det viktigaste sägs under första dryga halvtimmen.→ Läs resten av inlägget!

Det som var självklart är det inte längre

Jag är uppvuxen i en tid när vissa värderingar var självklara, eller åtminstone upplevde jag dem som självklara. Människors lika värde var exempelvis inte något som ifrågasattes, och det var ingen som hotade eller ifrågasatte lärare som lät dessa tankar genomsyra undervisningen. Att sjunga sånger på den sortens teman på musiklektionerna i samband med FN-dagen var så självklart att det var tråkigt.

Mycket har ändrats sedan dess. Det som då var en självklar värdegrund, innan det ordet ens användes, ses idag av en del som en vänsterextrem åsikt som förstör vårt land.

Jag ser mig inte som en politisk författare. Jag skriver skönlitteratur. Ibland kan jag ha med detaljer som lyfter värderingar. Mestadels för att det jag skriver förstås grundar sig i hur jag ser på världen, men ibland också för att lite vagt peka på något.

Men när världen ändras så ändras också vad som ses som en ståndpunkt eller politik. Kanske är mina böcker att se som mer politiska nu än när jag skrev dem, trots att det inte gått särskilt lång tid alls? Just bara för att det som tidigare sågs som självklart och neutralt inte längre gör det.

Läs resten av inlägget!

Batikhäxor

Ibland smyger man in saker i sina texter som man inte vet om läsaren kommer att upptäcka, men som ändå känns viktiga och värdefulla. Det här är en sådan. Egentligen kom den inte till ”avsiktligt”, men när idén dök upp i huvudet såg jag genast kopplingen och bejakade den.

⚠️ Nedan kommer lite spoilers ⚠️

🪢

I Leike finns prästinnor. Alla i Leike – både prästinnor och flickor som går i lära – har klänningar blåfärgade av vejde. Men när en flicka bestämmer sig för att stanna kvar och bli prästinna så färgas hennes klänning om med starkare färg. Och innan det görs målar man på varmt vax i mönster som gör att delar av tyget inte blir färgat och därför bildas det mönster.

🪢

Att täcka delar av ett tyg med vax innan färgning på detta sätt är en form av batik, vaxbatik.

Och prästinnor, kvinnor med mycket kunskap som lever tillsammans, skulle av vissa absolut kunna kallas häxor.

Kvinnorna i Leike kan alltså mycket väl kallas batikhäxor. Och att kallas batikhäxa är väl en hedersbetygelse? För de som kallas batikhäxor brukar vara kvinnor som står upp för viktiga värderingar och som inte låter sig kuvas.

Jag är stolt över mina kvinnor i Leike, och jag är glad att de är batikhäxor.

🪢→ Läs resten av inlägget!