Resultatet från Ales stenar

Så här blev filmen när jag klippte ihop den!

@forfattarsanne

Välkommen till Elsinorien! Elsinorien är en fantasyserie om utanförskap och tillhörighet, om svåra livsval och spontana avgörande beslut, omgivningens förväntningar och tillit till sin egen förmåga, om hur stora utmaningar sätter djupa spår och om kampen för en bättre värld. Elsinorien består hittills av tre böcker: ⚪ Lysande klot tvenne 🧶 Knutar och band 🕸 Viddernas väv Läs mer på www.elsinorien.se Filmat vid Ales stenar och på andra platser i södra Skåne. #elsinorien #böcker #läsning #personligutveckling #alestenar #skåne #svenskfantasy #fantasy #vallmo #backtimjan #havet #natur #kåseberga #booktok #swedishbooktok #svenska

♬ My Kingdom – Kingdom Two Crowns: Norse Lands Original Game Trailer Soundtrack – Kalandra

Välkommen till Elsinorien!

Elsinorien är en fantasyserie om utanförskap och tillhörighet, om svåra livsval och spontana avgörande beslut, omgivningens förväntningar och tillit till sin egen förmåga, om hur stora utmaningar sätter djupa spår och om kampen för en bättre värld.

Elsinorien består hittills av tre böcker:

  • Lysande klot tvenne
  • Knutar och band
  • Viddernas väv

Filmat vid Ales stenar och på andra platser i södra Skåne.→ Läs resten av inlägget!