Lever du upp till omgivningens förväntningar?

Jag blev taggat i en utmaning att berätta om en genomgående tråd i ens bok eller böcker, #enviktigtrådimanus.

Jag skulle säga att en viktig tråd i mina böcker handlar om konsekvenser av att försöka leva upp till omgivningens förväntningar men inte lyckas.

Detta återkommer på många olika sätt, exempelvis:

– att inte höra till för att man inte uppfyller kraven eller inte är som andra

– att försöka göra något man egentligen inte klarar, eftersom omgivningen kräver det av en, och sedan för alltid behöva leva med effekterna

– att förneka starka känslor för att man vet att de inte passar in med den utstakade vägen för en själv och andra

– att brottas med att det man vuxit upp med visar sig vara allt sämre lösningar på det livet lägger i ens väg

Men det finns ändå hoppfullhet. Det går att hitta sina vägar till slut, och det kan bli bra på sätt man inte hade räknat med.→ Läs resten av inlägget!