Det som var självklart är det inte längre

Jag är uppvuxen i en tid när vissa värderingar var självklara, eller åtminstone upplevde jag dem som självklara. Människors lika värde var exempelvis inte något som ifrågasattes, och det var ingen som hotade eller ifrågasatte lärare som lät dessa tankar genomsyra undervisningen. Att sjunga sånger på den sortens teman på musiklektionerna i samband med FN-dagen var så självklart att det var tråkigt.

Mycket har ändrats sedan dess. Det som då var en självklar värdegrund, innan det ordet ens användes, ses idag av en del som en vänsterextrem åsikt som förstör vårt land.

Jag ser mig inte som en politisk författare. Jag skriver skönlitteratur. Ibland kan jag ha med detaljer som lyfter värderingar. Mestadels för att det jag skriver förstås grundar sig i hur jag ser på världen, men ibland också för att lite vagt peka på något.

Men när världen ändras så ändras också vad som ses som en ståndpunkt eller politik. Kanske är mina böcker att se som mer politiska nu än när jag skrev dem, trots att det inte gått särskilt lång tid alls? Just bara för att det som tidigare sågs som självklart och neutralt inte längre gör det.

Läs resten av inlägget!