Är du frågvis?

Jag har ganska ofta fått höra att jag är det. Antingen uttryckligen, alltså att folk sagt att jag är frågvis (mer när jag var barn), eller genom annat folk säger om och till mig.

Själv tycker jag inte alls att jag är frågvis. Tvärtom kan jag tycka att det är svårt att ställa frågor om en hel massa saker, och jag avstår hellre.

Men jag har börjat inse att det beror väldigt mycket på vad det handlar om – eller snarast har jag äntligen börjat inse mönstret 😉

När någon talar om något för mig, och det är uppenbart att syftet är att jag ska lära mig något, göra något eller få till mig nödvändig information, så ställer jag följdfrågor. Då tycker jag rentav att det är självklart att jag måste ställa frågor – om informationen inte räcker hela vägen är det ju nödvändigt?

Några exempel:

❓ När en lärare förklarar mattetal, fysikaliska experiment eller hur man tagit reda på något om människans utveckling och jag funderar vidare kring detta hänger samman och vill fylla i det som inte sagts eller är oklart. (Det är ju så jag lär mig, genom saker faller på plats.)

❓ När någon instans skickar mig ett formulär jag ska fylla i men det är otydligt och inkonsekvent hur det ska fyllas i.

❓ När någon berättar om en kommande förändring i svepande ordalag och jag vill veta mer för att kunna processa och förbereda mig.

Däremot är jag, på gott och ont, oerhört feg när det gäller att själv inleda med att ställa frågor:

❓ Är ni ihop?

❓ Hur dog han?

❓ Jag fryser, finns det en filt jag kan låna?

❓ Varför sitter du i rullstol?

En del av det jag inte klarar att fråga om ger sig med tiden. Annat fortsätter jag genom livet att inte ha koll på – vilket folk kan tycka är väldigt märkligt. ”Hur kan du inte veta det, du har ju känt hen i 30 år?” Ja, men det betyder ju inte att man magiskt vet saker?

Och sen ibland är det förstås saker som jag helt enkelt inte alls undrar över. Vad folk jobbar med till exempel. Det har jag ofta ingen aning om, ifall det inte är just via jobbsaker jag känner en person. Känner vi varandra från andra sammanhang så är jobb ofta ganska ointressant.

Är du frågvis? Och om du är det, vilken sorts saker frågar du om?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *