Att inte passa in

Känner du ibland att du inte passar in?

När man skrivereller pratar om känslan att inte passa in, inte vara som alla andra, så får man ofta svar av typen att ”så känner alla ibland”.

Men jag tänker inte på känslan på den nivån där alla kan känna igen sig. Utan något bortanför det. 

Att både känna och veta att man inte passar in, inte fungerar som andra. Att folk ser en som annorlunda. Avvikande. Att inse att det finns en massa koder för hur man bör agera för att vara accepterad, men inte ha förmågan att läsa av dessa koder, eller inte ha förmågan att anpassa sig till koderna. Eller möjligen ha förmågan, men att det kräver för mycket ansträngning för att vara värt det. Att hellre välja bort sammanhang med andra människor än att stänga av sin egen person.

Och att ständigt fundera över detta: över avvägningen mellan anpassa och vara sig själv, mellan att spela en roll för att ”få vara med” och att överge sig själv, att ha en ständigt pågående metadiskussion kring detta med sig själv i tankarna. En konstant pågående analys, som också kräver en massa energi.

Ja, jag tror att jag fortfarande har en del av er med mig? För jag tror att vi som inte riktigt passar in är överrepresenterade bland inbitna bokläsare – eftersom det var en räddning under barndomen att kunna bege sig in i böckernas värld istället. Och dessutom är väl ofta de missanpassade barnen överrepresenterade i böcker?

Ailsa hör också till den skaran.

Genom böckerna brottas hon med känslan av att inte höra till, inte passa in, inte vara som de andra. I början mer konkret, för att hon inte tillhör sammanhangen. Men efterhand med insikten om att även de gånger hon formellt borde tillhöra sammanhangen, så avviker hon.

Det tar tid att lära sig leva med det där. Att vara den konstiga. Acceptera sig själv. Stå upp för sig själv. Hitta strategier för att få tillgång till gemenskap på sina egna villkor och inte gå sönder när gemenskap inte är tillgänglig.

Och att hitta sina människor, i vars sällskap man inte behöver lära sig koder, göra metaanalyser och göra avvägningar av anpassningen, utan bara kan vara sig själv.

Jag hoppas mina böcker kan tjäna till glädje, nytta eller igenkänning för några personer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *